Světozor - Velký sál

22 - 29 novembre

Vodičkova 41, Praha 1
Tél. : +420 224 946 824
www.kinosvetozor.cz